I tarocchi per te

úvahy a myšlenky

Karmou nás všech je nalézt svou pravou duchovní cestu. Duchovní cesta vyžaduje víc inteligence, víc střízlivého pochopení a jemnější schopnost rozlišovat než kterýkoliv jiný obor, protože v sázce je nejvyšší pravda...

Zajímavý pohled na bylinky a jejich účinky, aneb proč naši předkové nepotřebovali zkumavky a chemické rozbory.


Na svých přednáškách často dostávám otázku, podle čeho vybírat vhodné přírodní léky. Nejen v souvislosti s výběrem léčivých potravin a bylinek doporučuji jednoduchý návod vycházející z dávné nauky hermetických signatur. Předpokladem praktického efektu této zajímavé teorie je pouze dostatek pozorovacího talentu a představivosti. Pokud jste si například všimli, že vlašský ořech nápadně připomíná lidský mozek uzavřený v lebce, máte šanci poodhalit mnohé z dosud skrytých božích znamení.

.......Silou ducha a energií vnitřního světla, kterou můžeme rozzářit v každém atomu svého těla, je možné přivodit v životě situace, kterým říkáme „zázraky“. Naše Bytí tím zakusí světelnou sílu, která vyvolá v srdci pocity štěstí...
Bod štěstí představuje největší odměnu, kterou může člověk získat. Stává se tak velmi důležitým a citlivým bodem v horoskopu. Celý horoskop je proto možné číst skrze něj...

Tarot a stávání se sám sebou

Viděno očima racionálního skeptika je hledání odpovědí v kartách ztrátou času a hádání budoucnosti z karet jen šarlatánskou prognostikou, která automaticky obsahuje určité procento pravděpodobnosti. Přes všechny takové a podobné racionální argumenty ovšem víme, že existují zákonitosti či principy, které nepodléhají naší vůli a které fungují bez ohledu na to, zda jim rozumíme či ne. A také dobře víme, že se dostáváme do situací, kdy veškerá logika a racionalita prostě ztrácí svůj smysl. Ano, hovořím především o našich vztazích, pocitu osamění, nerozhodnosti, ztrátě smyslu života a podobných nelehkých situacích, které nám život přináší, ať chceme či ne. To jsou situace, kdy pomůcky jako je tarot mohou sehrát společníka, rádce a ukazatele směru. Tím nechci říct, že tarot je stroj na správné odpovědi. Je to "jen" pomocník při tak často opomíjené komunikaci s vlastním nitrem. Karty tarotu rád nazývám "zrcátka do duše", neboť v jejich symbolech se odrážejí skrytá tajemství našeho života.

 

Hieronymus Bosch - malíř lidské duše

Hieronymus Bosch (1450?-1516) je zcela ojedinělý zjev historie umění. Přes veškeré možné podobnosti se svými součastníky jako byli renesační malíři Leonardo, Giorgione, Botticelli či Dürer zůstává ve svém ztvárnění symbolů lidského života osamocen. Jeho obrazy jsou dodnes předmětem spekulací týkajících se jejich funkce a obsahu. Přes veškeré rozsáhlé bádání zůstává neobjasněnou záhadou. A právě v jeho obrazech můžeme nalézt symboly odpovídající těm, které nacházíme na Velkých arkánách tarotu. Nejvýstižnějším hodnocením Hieronyma Bosche je pravděpodobně vyjádření španělského duchovního jménem J. de Sigüenza z roku 1605: Rozdíl mezi pracemi tohoto muže a ostatních malířů podle mě záleží v tom, že ostatní se snaží malovat člověka tak, jak se jeví zvenčí, zatímco on má odvahu namalovat jej takového, jaký je uvnitř, ve svém nitru.