I tarocchi per te

tarot se žije

Mág

 
Mág je karta inteligence a ega. Teprve rozvojem a usměrněním ega, můžeme rozvinout svůj potenciál naplno. To naznačuje, jak je nutné poznat slabé i silné stránky vlastní osobnosti, a jak je důležité využívat své silné stránky, aby pomáhali přetvořit slabé, a tím náš život se posunul dále.
 
Mág má číslo 1
 
Žít kartu mága je pro nás pro všechny výzva, uvědomit si, že změna myšlení pomáhá měnit skutečnost.  Je to jako magie. Je to schopnost přetvořit obyčejné v neobyčejné, slabé v silné, neúspěch v úspěch. Co z toho vyplývá pro nás? Prožíváš – li okamžik, kdy se učíš býti mágem,  začni od maličkostí, - soustředit se na věc, kterou právě děláš, a na co u toho myslíš, a začni pomaličku  přetvářet svým pozitivním myšlením a vírou tuto činnost,  jako příjemnou a úspěšnou!
Odměnou za to, ti příjde okamžik, kdy se na chvíli staneš „mágem“ a svým myšlením, změníš své přání ve skutečnost!
 
Má rada je: Zachovej si stále pozitivní myšlení i v těžkých okamžicích, protože jenom ty sám, se můžeš znovu učinit šťastným. Buď mágem!!
 
 
Žádné komentáře