I tarocchi per te

tarot se žije

 
Blázen vypadá,  jako by chtěl vykročit z útesu do čehosi velikého, co se táhne dál za ním, jako by chtěl říci, že s důvěrou přistupuje k nekonečným možnostem života.
Blázen má číslo 0.
 ……jsi blázen? ….  
 
Mág je karta inteligence a ega. Teprve rozvojem a usměrněním ega, můžeme rozvinout svůj potenciál naplno. To naznačuje, jak je nutné poznat slabé i silné stránky vlastní osobnosti, a jak je důležité využívat své silné stránky, aby pomáhali přetvořit slabé, a tím náš život se posunul dále.