I tarocchi per te

Archiv citaty a moudra

Nezastavujte se u stupně pocitu, neboť pocit je příliš osobní. Pro žití plnosti lásky, je třeba pochopení. Když se rozhodnete milovat a neočekávat nic na oplátku, budete opravdu milováni. Proč?...Když se lidé ve vaší blízkosti budou cítit osvětleni, zahřátí, ale budou se zároveň cítit svobodní, jak by vás nemohli shledat sympatickými a příjemnými?
Zákon svobody ti umožňuje dělat své vlastní chyby. Dobrými učiteli jsou tyto dva naposled jmenované zákony: zákon vyrovnání a zákon svobody. Protože jakmile začneš žít a jednat v tomto porozumění, poznáš účel, jejich smysl. Toto je míněno, když hovoříme o karmě. O karmické vině. Stejně tak existuje karmická odměna. I když víme o karmických zákonech, žijme přece i nadále v negativních oblastech života. Říkáme potom:“ jsou to moje karmické dluhy, které musím odčinit“. Měli bychom však konečně z našeho myšlenkového osiva vyrvat naše nízké pudy, vymýtit je, abychom si mohli vybudovat karmu plnou požehnání. Není to vlastně velmi těžké přeměnit tuto myšlenkovou zásobu, protože ty jsi přece tou osobou, která má svobodnou vůli, která rozhoduje o výběru dobra a vyhození toho špatného přes palubu.
Musíme se učit vzdát se dobrovolně toho, co nám osud rozhodl odejmout. Takové přijímání osudu je jediný způsob, jak nalézt mír, a je jedinou účinnou cestou k trvalému štěstí. Musíme přestat pokládat svůj majetek a vztahy za provždy dané.
Sám o sobě není život ani dobrý, ani zlý. Je pouze jevištěm pro dobro i zlo podle toho, jaké místo jim v životě vykážeme.

M.de Montaigne

Svoboda není stav, který je nebo není člověku dán pro vždy. Co se týče současnosti, svoboda je velmi omezená, protože přítomnost je výsledkem minulosti, ke které se nemůžeme vrátit, abychom ji změnili, minulost je třeba podstoupit, snášet. Pro budoucnost jsme svobodni, neboť máme možnost si ji utvořit podle našich přání. Víra v reinkarnaci vás konečně nutí posílit vaši vůli : stanete se silnými a mocnými, vyhnete se trestuhodným činům, protože víte, že později budete muset zaplatit utrpením a budete se snažit o vybudování světelné budoucnosti. Když znáte zákon reinkarnace, pak máte světlo a rozumíte všemu lépe. A máte teplo, jste šťastní a radujete se, že dříve či později můžete dosáhnout dokonalosti, kterou si přejete. A máte život : stanete se aktivní a podnikaví, abyste si vytvořili svou budoucnost. M.Aivanhov

Naděje,víra a láska jsou velkými zbraněmi, které nám umožní zvítězit nad zkouškami. Naděje je magická zbraň proti neštěstím materiálního života, nedostatkům , ztrátám či chudobě. Víra nám dovoluje cítit přítomnost Boha v nás a zároveň Jej nepotřebujeme pokoušet, abychom se ujistili, že nás ochraňuje. Díky lásce Mu zůstáváme věrni a unikáme hříchu pýchy.

O.M.Aivanhov

Čistá láska může přežít jen tehdy když není znehodnocena kladením podmínek. Podmíněná láska není láska. 

 OSHO

Posledni komentare
12.05.2008 17:29:03: Kdo nezažije těžko pochopí...
Čím častěji se budou naše oči dívat ke světlu, tím početnější budou naše světlé okamžiky, časy nápomocných vnuknutí, které nám dává nitro."..........K.O.Schmidt
Pro člověka je život beze smyslu nesnesitelný. Hledání smyslu života je základní lidskou potřebou. Pouze je-li člověk ochoten vyvázat život z izolace jedinečnosti a vidět v něm článek dlouhého řetězu, pochopí smysl a spravedlnost osudu, neboť osud jednoho člověka { života } je výsledkem dosavadního učení v jeho celistvosti. Odpovědnost a smysl života nelze od sebe oddělit - obojí se vzájemně podmiňuje. Většina lidí naší doby onemocněla ztrátou životního smyslu, neboť se pokouší zbavit se zodpovědnosti. Kdo hledá smysl, najde nejprve vinu. A akceptuje-li vinu, zjeví se mu smysl.
T.Dethlefsen

Žádné komentáře
Zpěv světa je jako déšt, neschováš se před ním,
ale nemusí tě zajímat, když máš své slunce.
1  
2  
3