I tarocchi per te

Archiv citaty a moudra

KARMA

Pokaždé když člověk jedná, uvolňuje nevyhnutelně určité síly, které stejně tak nevyhnutelně vyvolají určité následky. Toto pojmutí vztahu příčin k následkům je původním významem slova „ karma“. Teprve později nabyla karma smyslu placení za učiněný přestupek. Ve skutečnosti je tedy možno říci, že karma {ve druhém smyslu slova } působí při každém činu, který není dokonale proveden - což je většinou běžný případ. Ale člověk to zkouší a cvičí se, než dosáhne dokonalosti. Pokud se jeho snahy nedaří, musí se polepšovat, opravovat své chyby a samozřejmě proto musí trpět.. Řeknete : „ Když při jednání děláme nutně chyby a potom budeme muset trpět, bylo by lepší nic nedělat!“ Nikoliv, je třeba jednat. Jistě, budete trpět, ale jednoho dne se poučíte a budete se vyvíjet…A jednou utrpení přejde. Když se naučíte jednat správně, pak pro vás již karma nebude. Vezměte si však, že tato gesta a slova jsou inspirována dobrotou, čistotou a nezištností, pak působí příznivé následky, to pak nazýváme „ Dharma“ Dharma je výsledek uspořádané, harmonické a blahodárné aktivity. Kdo je schopen takového jednání, vymyká se zákonu
Žádné komentáře