I tarocchi per te

Archiv citaty a moudra

"Své radosti a strasti si volíme dřív, než je prožíváme."
Pokud lidé nemají ve svém životě nějaký pozitivní příklad, který by jim ukázal, že zdolávání náročných situací je součástí učení se a růstu, pak si často vytvářejí mýty, které omezují jejich víru v sebe sama a kradou jim sny.
Krize je produktivní stav. Člověk z ní musí odstranit jen příchuť katastrofy.
Pravidla pro lidské bytosti
 
1. Bude vám dáno tělo. Ať se vám to líbí nebo ne, bude to vaše tělo na celou stanovenou dobu.
 
2. Budete se učit. Zapsal(a) jste se na denní studium neformální školy jménem Život. Každý den budete mít příležitost něčemu se naučit. Vyučování se vám může líbit nebo je můžete považovat za zbytečné a hloupé.
 
3. Neexistují chyby, jen ponaučení. Růst je pokrok cestou pokusu a omylu: experimentování. Nezdařené experimenty k tomuto procesu patří stejně jako ty, které se nakonec zdaří.
 
4. Látka se probírá tak dlouho, dokud se jí nenaučíte. Vyučovaná látka vám bude předkládána různými způsoby, dokud se jí nenaučíte. Když se jí naučíte, můžete přistoupit k další lekci.
 
5. Učení nikdy nekončí. Neexistuje žádná část života bez učení. Dokud žijete, máte se pořád co učit.
 
6. Tam není lepší než tady. Jakmile se vaše tam stane tady, jednoduše najdete jiné tam, které bude zase vypadat lépe než tady.
 
7. Ostatní lidé nejsou ničím jiným než vašimi obrazy. Na ostatních lidech nemůžete milovat ani nenávidět nic, co by neodráželo něco z toho, co milujete nebo nenávidíte na sobě.
 
8. Záleží na vás, jaký bude váš život. Máte všechny potřebné nástroje a suroviny. Co s nimi uděláte, záleží na vás. Rozhodněte se sami.
 
9. Odpovědi na všechny otázky nosíte v sobě. Odpovědi na otázky Života spočívají ve vás. Stačí se jen na ně podívat, naslouchat jim a uvěřit.
 
10. Na vše, co je zde napsáno, zapomenete.
Pane,
udělej ze mne nástroj svého pokoje,
abych přinášel lásku, kde je nenávist -
odpuštění, kde je urážka -
jednotu, kde je nesvornost -
víru, kde je pochybnost -
pravdu, kde je lež -
naději, kde je zoufalství -
radost, kde je smutek -
světlo, kde vládne tma.
Pomoz mi,
abych netoužil po útěše ale těšil,
abych netoužil po porozumění, ale rozuměl,
abych netoužil po lásce, ale miloval.
Opravdová láska srdce je duhovým mostem do říše andělů


Skutečná láska není pouze vášní či touhou těla, snem,přáním srdce.
Je zároveň touhou duše po spojení a splynutí s Veškerenstvem.
Vytváří duhový most, po kterém je nám všem dovoleno kráčet vstříc své andělské podstatě a umožněno otevřít bránu k tomuto mostu i milované bytosti.
Otevřete oči a najděte svou duhu.
Pak k ní vykročte a beze strachu vstupte na její božskou konstrukci.
Nikdo nás nespasí, kromě nás samotných, nikdo nemůže a nikdo snad ani nesmí. Každý musí sám jít cestou.

Budha

Jediným spojením ve světě je láska. Ta spojuje všechny duše. Kde je aktivní spojení lásky, tam je pravdivý život, tam je pravdivé vědění, tam je pravdivá síla. V lásce je vše svobodné. Člověk musí nově chápat. Proto je na něm požadováno, aby měl nepřetržitou, stálou lásku k vědění. Tím se v první řadě rozumí láska k Bohu. Pouze ten, kdo má probuzené vědomí, poznává Boha a na vše se ptá pouze jeho. P.Danov
Když nemáte dostatek lásky, abyste cítili co je třeba udělat pro ostatní, ani dostatek inteligence, abyste to viděli, tak necháváte věci jen tak být, nechcete udělat žádné gesto pro napravení situace: to znamená, že nemáte dostatek vůle. Uvědomujete si to? Když schází tři základní věci jako inteligence, která předvídá, láska, která si přeje vše zlepšit a vůle, která je schopná čelit těžkostem, jaký úspěch můžete v životě mít?
Pokaždé když člověk jedná, uvolňuje nevyhnutelně určité síly, které stejně tak nevyhnutelně vyvolají určité následky. Toto pojmutí vztahu příčin k následkům je původním významem slova „ karma“. Teprve později nabyla karma smyslu placení za učiněný přestupek. Ve skutečnosti je tedy možno říci, že karma {ve druhém smyslu slova } působí při každém činu, který není dokonale proveden - což je většinou běžný případ. Ale člověk to zkouší a cvičí se, než dosáhne dokonalosti. Pokud se jeho snahy nedaří, musí se polepšovat, opravovat své chyby a samozřejmě proto musí trpět.. Řeknete : „ Když při jednání děláme nutně chyby a potom budeme muset trpět, bylo by lepší nic nedělat!“ Nikoliv, je třeba jednat. Jistě, budete trpět, ale jednoho dne se poučíte a budete se vyvíjet…A jednou utrpení přejde. Když se naučíte jednat správně, pak pro vás již karma nebude. Vezměte si však, že tato gesta a slova jsou inspirována dobrotou, čistotou a nezištností, pak působí příznivé následky, to pak nazýváme „ Dharma“ Dharma je výsledek uspořádané, harmonické a blahodárné aktivity. Kdo je schopen takového jednání, vymyká se zákonu
1  
2  
3