I tarocchi per te

amulet

Skarabeo

Symbol vycházejícího Slunce, Všemocného stvořitele, ochránce před zlem a boha znovuzrození. Podle Egypťanů, tak jako brouk valí svou kuličku, valí i bůh Chepri slunce po obloze. Znamení Skarabea se používalo pro zámky, amulety a magické předměty, především jako obrana před zlem. Středověcí alchymisté používaly siluetu Skarabea ve svých magických zápiscích. Skarabeus je legendární tvor a Egypt'ané ho uctívali.
Tento symbol přináší majiteli bohatství i štěstí a ochraňuje jej před zlem